Algemene voorwaarden

Pink Lotus Pure Health: gevestigd Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen 06-26456269 Hierna genoemd Pink Lotus Pure Health.

 • Medewerker: een persoon welke in dienst is van of werkzaam is voor Pink Lotus Pure Health.
  • Aangeboden dienstverlening: verzorgen van diverse massages op bovengenoemde adressen of op locatie.
  • Cliënt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur/behandelaar in dienst of werkende voor Pink Lotus Pure Health.
  • Behandeling: een overeenkomst tussen Pink Lotus Pure Health enerzijds en de cliënt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliënt, een massage wordt gegeven door Pink Lotus Pure Health.
  • Betaling: geschiedt uitsluitend direct en á contant of per betaalverzoek.
  • Reiskosten: worden in rekening gebracht als de behandeling op een ander adres plaatsvindt dan bovengenoemde adres.
  • Medisch: Pink Lotus Pure Health verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
  • Vrije wil: Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Pink Lotus Pure Health en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massages en/of behandelingen voortvloeien.
  • Uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt hij/zij medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient de cliënt dit door te geven aan Pink Lotus Pure Health.
  • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid aan Pink Lotus Pure Health.
  • Dossier: Pink Lotus Pure Health mag van de cliënt een dossier bijhouden.
  • Inzage dossier: naast Pink Lotus Pure Health heeft slechts de betreffende cliënt recht op inzage in dit dossier.
  • Discretie: alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijk toestemming nooit aan derden verstrekt. Een derde kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een schriftelijke goedkeuring kan overleggen van cliënt.
  • Uitsluiting: Pink Lotus Pure Health behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten als Pink Lotus Pure Health twijfelt aan de medische gesteldheid van de cliënt.
  • Aansprakelijk: Pink Lotus Pure Health stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, ongevallen of verlies van eigendommen in en rondom de bovengenoemde adressen.
  • Aansprakelijk Covid: Pink Lotus Pure Health stelt zich niet aansprakelijk voor het krijgen van Covid19 en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het krijgen van Covid. Bij gerelateerde klachten wordt dringend verzocht thuis te blijven en de afspraak af te zeggen.
  • Stiptheid: Pink Lotus Pure Health probeert uiteraard tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
  • Annulering: van een behandeling is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of, bij geen contact, per sms of app mogelijk. Hierna worden 50% van de kosten, van de overeengekomen behandeling, in rekening gebracht.
  • Algemene Voorwaarden: Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Pink Lotus Pure Health verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

  Cadeaubonnen

  • Cadeaubon: is te verkrijgen vanaf 27,50 euro (30 minuten) en dient vooraf, het liefst bij reservering, overlegd te worden en is geldig t/m 1 jaar na afgifte.
  • Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
  • Pink Lotus Pure Health is niet aansprakelijk voor directe of indirect beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken van de cadeaubon.
  • Bij verlies van een cadeaubon vervalt het recht op eventuele openstaande behandelingen.
  • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
  • De cadeaubon is bij Pink Lotus Pure Health Massage persoonsgebonden.
  • Annulering van de door u bestelde cadeaubon is niet mogelijk.
  • Het reproduceren van de cadeaubon is verboden. Handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Pink Lotus Pure Health. Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte worden gedaan.
  • De cadeaubon is alleen geldig indien deze voorzien is van een geldige handtekening van Pink Lotus Pure Health Massage.
  • Per behandeling kan één cadeaubon verzilverd worden. Het is niet toegestaan meerdere bonnen tegelijk te verzilveren.
  • De bonuskaart is niet geldig in combinatie met andere acties/cadeaubonnen.